RENAULT
Franciszek Dubnicki Sp. z o.o.
Koszalin, ul. Gnieznienska 81

tel. (094) 347 14 20
DACIA
"Franciszek Dubnicki" Sp. z o.o. 75-736 Koszalin, ul. Gnieznieńska 81, tel: (094) 347 14 20.